Visuellt rim

Visuellt rim

Ett visuellt rim är ett verktyg, en resurs, för att skapa samband mellan olika textstycken i exempelvis en reklamaffisch.

Exempel på visuellt rim

Ett visuellt rim kan exempelvis vara färg. Om två textelement i en reklamaffisch har samma färg, så rimmar färgerna med varandra. De har ett samband. Färgen, i det här fallet, visar att textelementen hör ihop. Ett visuellt rim behöver dock inte nödvändigtvis skapas genom en färgresurs.

En annan resurs för hur man kan skapa ett visuellt rim är till exempel form. Textelementen kan vara skrivna i samma typsnitt och storlek, eller också vara inramade i en exempelvis rätlinjig form. Faktarutor i till exempel läroböcker brukar ofta vara inramade i rätlinjiga former, formen skapar då ett visuellt rim mellan dessa rutor.

Läs mer: Den visuella texten, Anders Björkvall