Visuell framskjutenhet

Visuell framskjutenhet

Textelement kan markeras som mer eller mindre samhöriga i en multimodal text (se visuellt rim), men de kan även vara olika mycket framskjutna. 

Ett textelements visuella framskjutenhet visar på hur viktigt det är gentemot de andra textelementen i den multimodala texten (det visuella rummet). På detta sätt är det möjligt att skapa en hierarki mellan textelementen: ju mer framskjutet ett element är gentemot de andra, desto viktigare är det.

Det finns olika resurser att ta till för att skapa visuell framskjutenhet:

  • Storlek
  • Typsnittsvariation
  • Färg
  • Fokus
  • Förgrund/överlappning
  • Kulturella symboler

Exempel:

I annonsen nedan från Folksam är barnet visuellt framskjutet, det är det största textelementet och därmed också det “viktigaste”. Vidare är även rubriken visuellt framskjutet gentemot resten av texten då typsnittet är större och fetare. Folksamloggan är också visuellt framskjutet då den har en annan färg som gör att den sticker ut mer.

visuell framskjutenhet