Verbfråga – fast eller lös sammansättning?

Verbfråga – fast eller lös sammansättning?

Det finns många verb som är sammansättningar av flera ord. I de flesta fall kan dessa verb vara både fast och löst sammansatta, utan att någon betydelseskillnad uppstår. Ett exempel på en fast sammansättning är mottar, medan den lösa sammansättningen skulle vara tar emot. 

I rapporter och liknande texter, texter som är av mer formellt slag, figurerar oftast de fasta sammansättningarna. Lösa sammansättningar gör att texten känns mer ledig, snarare än formell. Oftast uppstår ingen betydelseskillnad beroende på om man använder sig av fasta eller lösa sammansättningar. Däremot kan de fasta sammansättningarna göra att texten blir mer svårbegriplig. Det beror givetvis på vilket verb det gäller och hur etablerad den fasta sammansättningen är i såväl vardagligt som formellt språk.

Verbet motta/ ta emot är till exempel inte särskilt svårbegripligt oavsett fast eller lös sammansättning, inte heller överensstämma/stämma överens. Däremot kan dessa typer av fasta sammansättningar orsaka problem i långa, redan tunga texter. Genom att byta ut de till den lösare sammansättningen blir meningarna mer lättbegripliga och de känns även mer aktiva.

Exempel

Din fastighetsmäklare tillser att blanketterna registreras.  // Din fastighetsmäklare ser till att blanketterna registreras.

Trädgårdsavfallet bör bortforslas snarast. // Trädgårdsavfallet bör forslas bort snarast.