Vägled läsaren genom texten

Vägled läsaren genom texten

Det är lätt att förenkla läsprocessen för din läsare, göra så att hen förstår och kan ta till sig informationen i texten. För det är väl vad du vill? Att din text ska nå fram.

Du kan vägleda läsaren genom din text med några små och enkla verktyg.

Klarspråksverktygen

Skriv det viktigaste först. Stycken är ett utmärkt sätt att skapa luftrum i en annars kompakt och tung text. Genom att formulera mellanrubriker till syftena så gör du det lättare för läsaren att orientera sig, att hitta den informationen hen söker. Tänk på att du-tilltal och tydlig avsändarröst i texten (Du kan kontakta oss / Du ska göra / Vi har läst din) ger texten en personlig och neutral ton som uppskattas. Och slutligen: enkla ord och lättlästa meningar är inte krångliga.

Din text blir bättre med:

  • många stycken
  • mellanrubriker
  • enkla ord
  • lättlästa meningar
  • du-tilltal.