Vad är grafem?

Vad är grafem?

Grafem är ett annat ord för bokstäver. I svensk stavning använder vi 29 grafem, alltså bokstäver. Det är 9 vokalgrafem (a, e, i, o, u, y, å, ä, ö) och 20 konsonantgrafem (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p,q, r, s, t, v, w, x, z).

Grafemen är skriftens minsta betydelseskiljande enheter. Detta innebär att de skiljer, liksom fonemen,  ord med olika betydelse åt, t.ex. dag – tag och gal – gam.