Posted on

Vad är epik?

I skrivvärlden och inom litteraturen kan man stöta på begreppet epik. Det är en av de klassiska genrerna inom litteraturen.

Epik – en litteraturgenre

Man brukar prata om att det finns tre klassiska litteraturgenrer: epik, lyrik och dramatik. Epik är en typ av berättande litteratur, ofta refererar man till det som prosa. Exempel på epik kan vara romaner och noveller. Episk litteratur kan vara både subjektivt berättad (jag-form) men också objektivt berättad (tredje person). Odysseus är en av världens mest kända episka berättelser.