Posted on

Två sätt att övervinna skrivkrampen

Skrivtips: locka fram skrivlusten

Skrivandet är en fin konst att behärska. Att kunna formulera sig själv, sina tankar och känslor, i det skrivna ordet. För en del är skrivandet det mest naturliga i världen, enklare än att tala, medan skrivandet för andra är en plåga. Men som många skribenter vet så kan även den bäste skribenten drabbas av skrivkramp.

Den oinbjudna gästen

Skrivkramp, skrivtorka, skrivstopp – ja, kalla det vad du vill. Skrivkrampen är oftast en oinbjuden gäst som bara klampar in när en behöver den som minst. Skrivkrampen knackar aldrig utan slår tvärt in dörren och stoppar skrivflödet, bara sådär. Symtomen visar sig ganska snart: orden kommer inte längre till en, varje mening blir en upprepning, varje stycke blir en uttjatad text som man inte riktigt lyckas få till. Och när skrivkrampen tagit över en helt och hållet, så förblir pappersarken tomma blad.

Botemedel – skriv fritt och fundera

Det enda egentliga botemedlet mot denna besvärliga åkomma är helt enkelt att fortsätta skriva. Att strunta i upprepningarna och de krystade meningarna, och istället bara fortsätta skriva. En bra övning är friskrift.

En annan viktig sak att göra när skrivkrampen kommit på besök är att fundera. Ta dig tid att tänka på ditt skrivande. Vad skriver du? När började du skriva? Vad har du skrivit? Och framförallt: varför skriver du? Sätt dig ned och skriv om ditt skrivande helt enkelt. Detta ger perspektiv och låter dig se ditt skrivande på håll, något som ibland kan behövas för att man ska förstå sitt skrivande.

Förlora inte ovärderlig tid

Genom friskrift och att fundera över ditt skrivande, kan du övervinna skrivkrampen lite fortare. Dessa två ”övningar” gör nämligen så att du fortsätter skriva, trots skrivkrampens närvaro. Om du istället väljer att inte göra något, att vänta ut skrivkrampen, är risken stor att du förlorar väldigt mycket dyrbar tid. Tid som du likväl hade kunnat använda till att skriva.