Top down

Top down

Med begreppet top down menas den information vi har lagrad i huvudet. Top down-information hjälper oss att fylla
i luckor eller felaktigheter som kan finnas på papperet, med andra ord datastyrd eller bottom up-information.

Vi baserar top down-informationen på våra förväntningar och hypoteser, vår omvärldskunskap samt språkkunskap.