Posted on

Tips för att locka fram skrivlusten

Skrivtips: locka fram skrivlusten

Alla författare och skribenter drabbas någon gång av skrivtorka. Det bara är så, det går inte att komma runt. Det finns dock olika vägar man kan ta för att komma runt skrivtorkan och locka fram skrivlusten.

Dagbok eller drömdagbok

Att skriva dagbok är ett väldigt bra sätt att ventilera tankarna på. Dagboksskrivandet hjälper dig även att hålla igång skrivandet och kanske också kan ge dig inslag och idéer som du kan använda dig av när du skriver. Genom att anteckna vardagen så blir du mer medveten om vad som händer runtomkring dig och du får mer insikt i din verklighet. Ett annat sätt att kicka igång fantasin är genom att skriva drömdagbok; anteckna nattens drömmar innan de bleknat bort. Här finns ibland väldigt intressanta idéer att plocka!

Musik och bild

Det finns många författare som skriver bättre när de lyssnar på musik i bakgrunden. Men musik och bilder kan även användas som inspirationskällor. Lyssna till inspirerande musik och försök att öppna upp för de berättelser som gömmer sig bakom musiken. Bilder kan fungera på samma sätt. Titta på bilder på städer och främmande platser eller på personer och djur, och låt tankarna fara till bilderna och historien som ligger bakom dem.

Konstverk

Betrakta ett konstverk som du finner inspirerande. Börja fundera kring konstverkets ursprung – vem har skapat det och varför? Låt fantasin flöda och hitta på en fiktiv konstnär. Berätta om hens liv och bakgrunden till konstverket. Det kan också vara så att konstverket väcker känslor och tankar hos dig – skildra dessa i skrift.

Någon annans text

Ta fram en bok, vilken bok som helst. Öppna upp boken, blunda och peka i texten. Inled ditt skrivande med den mening som ditt finger landat på.

Tidningar

I tidningarna finns mycket stoff och inspiration att hämta. Gå på upptäcktsfärd bland notiser, rubriker och kontakt- och dödsannonser. Vilka berättelser och karaktärer döljer sig bakom texterna i tidningen? Hur mycket kan en dödsannons egentligen säga om en människas liv? Utveckla och spinn vidare!