Posted on

Text appeal

Text appeal är den förmåga som en text har att locka till läsning, samt att hålla kvar läsaren till slutet.

Det finns olika sätt att nå text appeal. Ett medel är att använda ett grafiskt formspråk som syns och utmärker sig, och självklart att ha något attraktivt att säga.