Verbalsubstantiv

Verbalsubstantiv är substantiv som är bildat med ett verb. Dessa kallas ibland också verbnomen.   Exempel läsning murare