Variabel

En variabel är ett visst språkligt drag som kan variera i olika varieteter. Exempel Ett exempel på en variabel som kan ändra sig i olika varieteter är r-ljudet. Det uttalas olika i olika dialekter exempelvis.