Fortsätt läsa Var eller vart?

Var eller vart?

Det är lätt att förväxla orden var och vart. Vad är det för skillnad? Ordet var använder du när det handlar om till exempel en viss plats, något som är befintligt. Däremot används ordet vart när det handlar om riktning. I talspråk har det blivit vanligt att man inte gör någon skillnad mellan orden var och vart. I skriftspråk rekommenderas dock att man skiljer orden…

Läs vidare Var eller vart?