språkinlärning

Prefix och suffix

Prefix och suffix är avledningsmorfem. Ett prefix utgör förledet i ett ord och ett suffix utgör efterledet i ett ord. Exempel Exempel på prefix är följande fetmarkerade morfem: oren, rekonstruera, postmodernism Exempel på suffix är följande fetmarkerade morfem: renlig, tjuvaktig, vänskap