Epik – litteraturgenre

Vad är epik?

I skrivvärlden och inom litteraturen kan man stöta på begreppet epik. Det är en av de klassiska genrerna inom litteraturen. Epik – en litteraturgenre Man brukar prata om att det finns tre klassiska litteraturgenrer: epik, lyrik och dramatik. Epik är en typ av berättande litteratur, ofta refererar man till det som prosa. Exempel på epik…
Läs mer