Continue reading Att skriva monolog – saker att tänka på

Att skriva monolog – saker att tänka på

Dina karaktärers monologer beskriver vilka persontyper karaktärerna är. Genom monologerna gestaltar du dina karaktärer, därför är det viktigt att få till bra monologer. Monologens ton skapar karaktärens person Det handlar inte enbart om vad du skriver i monologerna utan lika mycket handlar det om hur du skriver monologerna – tonen och rytmen är minst lika viktig som ordvalet…

Read more Att skriva monolog – saker att tänka på