Continue reading Bindestreck eller tankstreck?

Bindestreck eller tankstreck?

Många använder bindestrecket (-) på platser där det egentligen ska vara ett tankstreck (–). Tankstrecket är längre än bindestrecket, och de används för olika syften. Bindestrecken används bland annat vid sammansättningar (ex: 40-åringen), avstavningar och när vi väljer att utelämna en del av ett ord (ex: datum- och prisändring). Tankstrecken används istället för att markera något,…

Read more Bindestreck eller tankstreck?