Etikett: talgemenskap

Språkgemenskap

En språkgemenskap, även kallat språksamfund och talgemenskap, är en grupp av människor som talar samma språk. Här är det dock underförstått att medlemmarna av språkgemenskapen har kontakt med varandra. Det kan exempelvis handla om en grupp med svenska som gemensamt språk. Om gruppen skulle komma att dela på sig och bo på två helt olika…
Läs mer

Talgemenskap

Med talgemenskap (eng: speech community) menas en gemenskap, en konstellation av individer, som talar på samma sätt. Exempel Ett exempel på en talgemenskap kan vara en dialekt, exempelvis skånskan. Individer som talar med skånsk dialekt tillhör då denna talgemenskap. Mer övergripande kan man säga att individer som talar samma språk tillhör en talgemenskap.