Etikett: substantiv

Verbalsubstantiv

Verbalsubstantiv är substantiv som är bildat med ett verb. Dessa kallas ibland också verbnomen.   Exempel läsning murare  

Abstrakta substantiv

Abstrakta substantiv är substantiv som inte är konkreta helt enkelt. De är inte lika lätta att “ta på” som de konkreta substantiven. Abstrakta substantiv beskriver ofta exempelvis tillstånd, förhållanden och egenskaper. Abstrakta substantiv kan vara till exempel verbalsubstantiv och adjektivsubstantiv. Exempel läsning, murare (verbalsubstantiv) snällhet, modernitet (adjektivsubstantiv)