Continue reading Namn och stor bokstav – allmänna regler

Namn och stor bokstav – allmänna regler

Och så var det det här med namn och stor bokstav… De flesta vet nog att personnamn alltid skrivs med stor bokstav, men det kan bli lite mer svårbedömligt när det gäller namn på byggnader, platser, boktitlar och så vidare. Den allmänna regeln är att alla namn skrivs med stor bokstav. Hit räknas: personnamn, geografiska…

Read more Namn och stor bokstav – allmänna regler