Hur avstavar man e-postadress/internetadress?

Allra bäst är om du lyckas undvika att avstava e-postadresser och internetadresser. Det är då bättre att försöka minska storleken på typsnittet, så att adressen får plats. Eller också kan adressen hamna på en egen rad. Avstavning av e-postadresser och internetadresser rekommenderas alltså inte, då det kan skapa förvirring.  Men om du måste avstava e-postadress…
Läs mer