Fortsätt läsa Expressionistisk textsyn

Expressionistisk textsyn

En pedagogisk inriktning inom språk- och skrivteorin. Den här textsynen, eller pedagogiken, var ett sätt att angripa de svårigheter som elever hade med språket. Expressionister ansåg att det var viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter skulle uppmuntras till att uttrycka sig och därmed utveckla sitt eget språk på så vis.

Läs vidare Expressionistisk textsyn
Fortsätt läsa Vad är språklig ackommodation?

Vad är språklig ackommodation?

Den lärande använder sig av ackommodation när hen får ta del av ny kunskap som inte passar in i de befintliga tankesättet. För att ta till sig kunskapen blir den lärande tvungen att ackommodera sitt tankesätt; att förändra sin tankestruktur för att kunna ta till sig den nya kunskapen. Ackommodation skiljer sig från assimilation på…

Läs vidare Vad är språklig ackommodation?
Fortsätt läsa Vad är språklig assimilation?

Vad är språklig assimilation?

Begreppet assimilation har mycket med anpassning att göra. Man skapar förståelse genom att anpassa ny information och nya kunskaper till tidigare tankesätt. Man assimilerar den nya informationen och kunskapen till det gamla tankesättet. Genom att assimilera ny information till tidigare tankesätt så utvecklas det befintliga tankesättet. Om en ny kunskap inte kan anpassas till ett gammalt…

Läs vidare Vad är språklig assimilation?
Fortsätt läsa Casemetodik

Casemetodik

Casemetodik är en typ av undervisningsmetod. Denna metod är problembaserad och fungerar att använda på såväl stora som små grupper. Tanken är att studenterna ska leda den större delen av diskussionen. Läraren fungerar främst som ordförande och är mer av en bakgrundsfigur som då och då ställer frågor för att leda diskussionen framåt. De fall…

Läs vidare Casemetodik