Variant

Med en variant menas en typ av ett visst språkligt drag, alltså av en variabel. Exempel Ett exempel på två varianter av ett språkligt drag är det skånska och det stockholmska r-ljudet.