Etikett: språklig prestige

Dold prestige

Med dold prestige menas att en variant överrapporteras. Exempel Ett exempel på dold prestige är när en person säger sig använda en variant, en viss typ av ett språkligt drag, men inte gör det i sitt faktiska språkbruk. Se även öppen prestige.

Öppen prestige

Med öppen prestige menas när det faktiska språkbruket stämmer överens med det rapporterade språkbruket. Exempel Ett exempel på detta är när en person säger sig använda en variant, och faktiskt gör det. Se även begreppet dold prestige.