Fortsätt läsa Genetisk språkklassifikation

Genetisk språkklassifikation

Det finns olika sätt att klassificera språk. Enligt en genetisk språkklassfikation så tillhör svenskan den indoeuropeiska språkfamiljen, som är en väldigt stor grupp. Här utgör svenskan, tillsammans med bland annat danskan, norskan och isländskan den nordliga grenen av de germanska språken. Att språk är nära besläktade med varandra genetiskt innebär dock inte att språken är…

Läs vidare Genetisk språkklassifikation
Fortsätt läsa Var kommer uttrycket “sova på aga” ifrån?

Var kommer uttrycket “sova på aga” ifrån?

Fick denna intressanta språketymologiska fråga för en tid sedan. Uttrycket sova på aga kommer mest troligt från ligga på aga. Ordet aga är ett gemensamt nordiskt ord som har den ursprungliga betydelsen tillsyn/fostran/fruktan. Uttrycken sova på aga och ligga på aga betyder alltså att man sover i oro/rädsla.

Läs vidare Var kommer uttrycket “sova på aga” ifrån?
Fortsätt läsa Synkroniskt och diakroniskt språkstudium

Synkroniskt och diakroniskt språkstudium

Forskaren Saussure klargjorde en distinktion mellan en synkronisk och en diakronisk studie av språk. Den synkroniska studien av språk är en samtida studie av ett språk, eller en studie som görs vid en viss tidpunkt. Den diakroniska studien av ett språk är dock ett studium som görs genom tiden – ett historiskt språkstudium. Under ganska…

Läs vidare Synkroniskt och diakroniskt språkstudium