Skrifthändelse, skriftpraktik och skriftbruksmiljö

Skrifthändelse, skriftpraktik och skriftbruksmiljö

Vad är en skrifthändelse? En skrifthändelse är en händelse som på något sätt innefattar skrift av något slag. Det kan vara en rapportskrivning eller dagsboksföring, men också författandet av en inköpslista eller liknande. Vad är en skriftpraktik? En skriftpraktik skapas när återkommande skrifthändelser bildar en typ av mönster. Exempelvis är journalföringen på ett sjukhus ett…
Läs mer