Fortsätt läsa Semiotisk resurs

Semiotisk resurs

En semiotisk resurs är det byggmaterial som finns att använda när man skapar betydelser och texter. Semiotiska resurser är alltså betydelseskapande verktyg. Verktyg som skapar mening. Semiotiska resurser används för kommunikation av olika slag. När flera semiotiska resurser används på ett organiserat sätt för att skapa mening, kan man tala om semiotiska modaliteter. Exempel på semiotisk…

Läs vidare Semiotisk resurs
Fortsätt läsa Markering av modalitet i bilder

Markering av modalitet i bilder

Det finns olika visuella resurser att ta till för att markera modalitet i bilder. Ett exempel på en viktig semiotisk resurs för att markera modalitet i bilder är bland annat bildens färgmättnad. Här är fler exempel på resurser för markering av modalitet i bilder: Detaljrikedom Djup Belysning Ljuskontrast Om man tar ett landskapsporträtt som exempel…

Läs vidare Markering av modalitet i bilder