När använder man kolon respektive semikolon?

Det är frågan som alla någon gång, eller väldigt många gånger, i livet ställer sig. Men misströsta inte, det är inte alls lika svårt som det ibland kan verka. Kolon Kolon används före uppräkning, exemplifiering eller förklaring av något. Exempel på användning av kolon “Glöm inte att köpa: ägg, mjölk och diskmedel“. Semikolon Semikolon används…
Läs mer