Etikett: semantik begrepp

Pregnant betydelse

Ord kan ha en pregnant betydelse eller användning. Det här innebär att ordet kan ha en innehållsdiger betydelse. Adjektiv kan exempelvis användas pregnant när man vill betona en betydelse i ordet, när adjektivet betecknar något i hög grad. Till exempel hon är gammal betyder att ’hon har åldrats’. I det exemplet används adjektivet pregnant medan…
Läs mer

Konceptuell metafor

Med begreppet konceptuell metafor menas ord och uttryck som övergått från en viss domän till en annan, och som alltså har fått en annan typ av betydelse. Detta grundar sig i en systematisk överföring av upplevelser och erfarenheter till en ny domän: metaforisk mappning. Genom korrespondenser mellan källdomänen och måldomänen skapas en metaforisk mappning. Detta…
Läs mer