Språkliga segment (fonologi)

Inom fonologin finns något som kallas segment eller även ljudsegment. Med språkliga segment (ljudsegment) menas de delar som bygger upp språkets ord och morfem. Dessa är antingen vokaler eller konsonanter. Exempel Ordet tal består av följande tre segment /t/, /a/ och /l/.