Övriga adverbial

Övriga adverbial, även kallade innehållsadverbial, anger tid, sätt, rum, orsak eller en annan omständighet. Exempel Exempel på några av dessa är: Patienten tillfrisknade på eftermiddagen / hastigt / i Malmö.  Dessa kan även kallas tids-, sätts- och rumsadverbial.