Fortsätt läsa Gränsöverskridare

Gränsöverskridare

En person tillhör vanligtvis flera praktikgemenskaper samtidigt kan vara en gränsöverskridare (eng: broker). En gränsöverskridare är någon som förenar några av sina praktikgemenskaper. Gränsöverskridaren tar med sig delar från en gemenskap och överför dessa till en annan gemenskap. Olika kopplingar mellan praktikgemenskaper kan ske på två olika sätt, antingen via en gränsöverskridare som deltar i…

Läs vidare Gränsöverskridare
Fortsätt läsa Språklig reifiering/reifikation

Språklig reifiering/reifikation

Med reifiering menas att förtingliga mänskliga erfarenheter till objekt. Dessa förtingligade erfarenheter, objekt, kallas för reifikationer. Objekten i sig besitter egentligen ingen egen mening, utan vi tillskriver objekten mening genom att bygga ut och förhandla om deras betydelse. Objekten behöver inte nödvändigtvis vara konkreta ting, utan det finns även abstrakta reifikationer. Man kan säga att…

Läs vidare Språklig reifiering/reifikation
Fortsätt läsa Gränsobjekt

Gränsobjekt

Ett gränsobjekt är ett objekt som utgör en länk mellan olika praktikgemenskaper. Gränsobjekt kan vara dokument, termer, koncept och andra typer av reifikationer som skapar en länk mellan olika praktikgemenskaper. Ett gränsobjekt kan vara ett av flera objekt mellan tätt sammanflätade praktikgemenskaper, eller så kan det vara det enda som förbinder två praktikgemenskaper. Gränsobjekten ger…

Läs vidare Gränsobjekt 1 kommentar på Gränsobjekt