Reifiering/reifikation

Med reifiering menas att förtingliga mänskliga erfarenheter till objekt. Dessa förtingligade erfarenheter, objekt, kallas för reifikationer. Objekten i sig besitter egentligen ingen egen mening, utan vi tillskriver objekten mening genom att bygga ut och förhandla om deras betydelse. Objekten behöver inte nödvändigtvis vara konkreta ting, utan det finns även abstrakta reifikationer. Man kan säga att…
Läs mer