Öppen prestige

Med öppen prestige menas när det faktiska språkbruket stämmer överens med det rapporterade språkbruket. Exempel Ett exempel på detta är när en person säger sig använda en variant, och faktiskt gör det. Se även begreppet dold prestige.