Markör

En markör är en variabel där det finns variation som språkbrukarna själva inte är aktivt medvetna om. Språkbrukarna har inte öppet kommenterat dessa variabler, men de inser ändå att de förekommer i till exempel formella och informella situationer.