Fortsätt läsa Verbfråga – fast eller lös sammansättning?

Verbfråga – fast eller lös sammansättning?

Det finns många verb som är sammansättningar av flera ord. I de flesta fall kan dessa verb vara både fast och löst sammansatta, utan att någon betydelseskillnad uppstår. Ett exempel på en fast sammansättning är mottar, medan den lösa sammansättningen skulle vara tar emot.  I rapporter och liknande texter, texter som är av mer formellt slag, figurerar oftast de…

Läs vidare Verbfråga – fast eller lös sammansättning?