Modalitet

Modalitet handlar om att visa olika förhållningssätt i en text – hur en ska förhålla sig till det som uttrycks i texten. Modalitet har att göra med hur olika element i en text presenteras för läsaren. En del element kan presenteras som mer eller mindre verkliga/pålitliga, och detta visar på olika förhållningssätt i texten. Modalitet…
Läs mer