Etikett: kommunikationsanalys

Visuell framskjutenhet

Textelement kan markeras som mer eller mindre samhöriga i en multimodal text (se visuellt rim), men de kan även vara olika mycket framskjutna.  Ett textelements visuella framskjutenhet visar på hur viktigt det är gentemot de andra textelementen i den multimodala texten (det visuella rummet). På detta sätt är det möjligt att skapa en hierarki mellan…
Läs mer

Vad betyder kodningsorientering?

Kodningsorientering

Vad är kodningsorientering? Kodningsorientering har med modalitet i bilder att göra. Det är nämligen så att man behöver relatera bilder till en typ av verklighetsuppfattning, för att uttrycka modalitet i bilder. Det finns olika typer av verklighetsuppfattningar, där en av de vanligaste är den naturalistiska verkligheten – den som kan upplevas med synen. Genom bilder och…
Läs mer

Semiotisk resurs

En semiotisk resurs är det byggmaterial som finns att använda när man skapar betydelser och texter. Semiotiska resurser är alltså betydelseskapande verktyg. Verktyg som skapar mening. Semiotiska resurser används för kommunikation av olika slag. När flera semiotiska resurser används på ett organiserat sätt för att skapa mening, kan man tala om semiotiska modaliteter. Exempel på semiotisk…
Läs mer

Visuellt rim

Ett visuellt rim är ett verktyg, en resurs, för att skapa samband mellan olika textstycken i exempelvis en reklamaffisch. Exempel på visuellt rim Ett visuellt rim kan exempelvis vara färg. Om två textelement i en reklamaffisch har samma färg, så rimmar färgerna med varandra. De har ett samband. Färgen, i det här fallet, visar att…
Läs mer