Etikett: intertextualitet

Vad betyder rekontextualisering?

Vad betyder rekontextualisering?

Rekontextualisering betyder att man tar något, en text eller en mening i språklig bemärkelse, ur sin kontext och placerar det i en ny kontext. Med andra ord tar man en text eller en mening ur sitt sammanhang och placerar det i ett annat. Ord och meningar får sin betydelse av sitt sammanhang, så när en…
Läs mer

förklaring av språkliga begrepp

Intertextualitet

Varje text förutsätter andra texter på något sätt. Texten kan innehålla något från en annan text eller också påverkar den andra texter. Texter påverkar också textgenrer och normer för hur texter förväntas se ut – detta kallas för interdiskursivitet. Denna tanke om texters intertextualitet kommer från dialogismen och framförallt från forskaren Bachtins tanke om den…
Läs mer