Interimspråk

Interimspråk är samma sak som inlärarspråk. Det är språket när det håller på att läras in. Interimspråket är hela tiden under omstrukturering och i takt med att inläraren lär sig nya färdigheter så förändras interimspråket.