Fortsätt läsa Andraspråk och främmande språk

Andraspråk och främmande språk

Ett andraspråk är ett språk som en individ lär sig efter det att hen redan har lärt sig ett eller flera andra språk. Ett andraspråk och ett främmande språk är inte samma sak. Andraspråket lärs in i kontakt med infödda talare i en miljö där andraspråket aktivt används. Ett främmande språk är dock ett språk…

Läs vidare Andraspråk och främmande språk