Fortsätt läsa Expressionistisk textsyn

Expressionistisk textsyn

En pedagogisk inriktning inom språk- och skrivteorin. Den här textsynen, eller pedagogiken, var ett sätt att angripa de svårigheter som elever hade med språket. Expressionister ansåg att det var viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter skulle uppmuntras till att uttrycka sig och därmed utveckla sitt eget språk på så vis.

Läs vidare Expressionistisk textsyn