Fortsätt läsa Dumpning/dumping och mobbning/mobbing?

Dumpning/dumping och mobbning/mobbing?

Vilket är korrekt? Dumpning eller dumping? Mobbning eller mobbing? I svenskan går det att finna många lånord från engelskan. Efter att dessa blivit befästa i det svenska språket får de en tydligare svensk struktur. När nya ord kommer in i svenskan försöker man nämligen se till så att de följer den svenska grammatiken och strukturen…

Läs vidare Dumpning/dumping och mobbning/mobbing?