Continue reading Intertextualitet

Intertextualitet

Varje text förutsätter andra texter på något sätt. Texten kan innehålla något från en annan text eller också påverkar den andra texter. Texter påverkar också textgenrer och normer för hur texter förväntas se ut – detta kallas för interdiskursivitet. Denna tanke om texters intertextualitet kommer från dialogismen och framförallt från forskaren Bachtins tanke om den…

Read more Intertextualitet