Continue reading Priming

Priming

Begreppet priming definieras som ett sätt att förbereda läsaren för ett visst ord genom att skapa associationsmöjligheter. I det mentala lexikonet finns olika starka kopplingar mellan vissa ord. Field kallar detta sätt att se på språkprocesser för ett konnektionistiskt förhållningssätt, där man genom att frekvent använda vissa kopplingar mellan ord förstärker ordens samhörighet. Exempel Det…

Read more Priming