Fortsätt läsa Pregnant betydelse

Pregnant betydelse

Ord kan ha en pregnant betydelse eller användning. Det här innebär att ordet kan ha en innehållsdiger betydelse. Adjektiv kan exempelvis användas pregnant när man vill betona en betydelse i ordet, när adjektivet betecknar något i hög grad. Till exempel hon är gammal betyder att ’hon har åldrats’. I det exemplet används adjektivet pregnant medan…

Läs vidare Pregnant betydelse