Etikett: begriplighetstest

Kontrollgrupp

Kontrollgruppen kallas den grupp som får läsa en mer normal variant av en text i ett språkpsykologiskt test för att mäta exempelvis en texts begriplighet.

Försöksgrupp

Försöksgruppen är den grupp som läser en krånglig text i ett språkpsykologiskt test för att exempelvis mäta hur begriplig en text är.