Fortsätt läsa Meronym och homonym

Meronym och homonym

En meronym är en typ av lexikal relation. Meronymer brukar även kallas för partonymer. De betecknar del- och helhetsrelationer mellan ord. Exempel Ett exempel är finger – hand, där ett finger är en del av en hand. Finger kallas för en meronym i relation till hand, medan hand kallas för en holonym i relation till finger.  Andra exempel är frö – frukt och egg –…

Läs vidare Meronym och homonym