Etikett: avledningsmorfem

språkinlärning

Prefix och suffix

Prefix och suffix är avledningsmorfem. Ett prefix utgör förledet i ett ord och ett suffix utgör efterledet i ett ord. Exempel Exempel på prefix är följande fetmarkerade morfem: oren, rekonstruera, postmodernism Exempel på suffix är följande fetmarkerade morfem: renlig, tjuvaktig, vänskap

Morfem

Språket består av ord, men det går även att gå ner på en lägre nivå än så. Orden i sig består nämligen av ännu mindre delar, delar som kan liknas vid byggstenar. De här byggstenarna bygger upp och skapar våra ord. Dessa kallas morfem. Morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet. Det finns olika typer av…
Läs mer