Användbarhet och tillgänglighet (webbplats)

Med användbarhet och tillgänglighet menas en webbplats räckvidd, hur långt ut den når, hur väl den uppfyller användarens behov. En användbar webbplats bygger på att erbjuda användaren en lätt navigering med relevant och tydlig information. Användbara webbplatser fokuserar på vilka användarna är och vilka förutsättningar dessa har. Med hjälp av denna information har man byggt…
Läs mer